My image My image

We kunnen weer varen!

Eindelijk kunnen we goed nieuws brengen. Er is een versoepeling in de maatregelen voor jachthavens en we mogen weer varen!

Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:

In overleg met de jachthavenbeheerder kun je vanuit de jachthaven uitvaren. Daarbij is het de bedoeling niet langer te verblijven in de jachthaven dan noodzakelijk is voor het in- en uitvaren.


Dat betekent voor de OWV leden dat zij kunnen in- en uitvaren mits zij de 1,5 meter waarborgen en niet aan groepsvorming doen (uitzondering gezinnen en mensen die op één adres wonen). Uiteraard blijven het clubhuis en de toiletten tot nadere aankondiging gesloten. Ook overnachten op de haven is nog niet toegestaan.

Wat betreft het onderhoud blijft de volgende maatregel van Rijnmond Veilig van kracht: “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”

Eventueel noodzakelijk onderhoud dus tot nader bericht melden bij de havenmeester (telefonisch of per mail).

Eindelijk, het vaarseizoen kan nu echt beginnen!
Het Bestuur van OWV

Er kan niet meer worden gereageerd.