My image My image

Tijdelijke Voorzitter OWV

Onze voorzitter Francesco van Luijken heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in november aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren, maar zou aanblijven totdat er een nieuwe voorzitter zou zijn gekozen. Helaas heeft Francesco, door een gebrek aan wederzijds vertrouwen in het bestuur, per direct zijn taken neergelegd. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 17 april zal er een nieuwe Voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal onze secretaris Bart Henderson deze rol ad interim vervullen.

Wij bedanken Francesco voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren voor de vereniging!

Er kan niet meer worden gereageerd.