My image My image

OWV haven voorlopig nog gesloten

De Corona maatregelen die voor ons gelden zijn voorlopig verlengd tot 20 mei 2020. Na een winterseizoen waarin we met elkaar gewerkt hebben om de haven klaar te maken voor het nieuwe seizoen – o.a. door het plaatsen van nieuwe steigers – mogen we helaas nog steeds niet varen. Een teleurstelling voor velen, omdat we toch gehoopt hadden om onder restricties de haven weer te openen.
Laten we hopen dat ons geduld en het houden aan de regels effect gaat hebben, en dat we toch nog een deel van het vaarseizoen kunnen meemaken.Het bestuur volgt uiteraard de ontwikkelingen en op onze website https://www.owv-rotterdam.nl is de meest actuele informatie over onze haven te vinden.


Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:
“Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk. In jachthavens is recreatief (nacht- én dag) verblijf dus niet mogelijk.”  “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”


Voor eventueel noodzakelijk onderhoud en/of in het geval dat een vaartuig van de winterstalling naar onze haven gevaren wordt, dan dient dit vooraf gemeld te worden aan de havenmeester telefonisch of per mail 
De berichten over “andere havens” die wel open zouden zijn, zijn door het bestuur nader bekeken. De commerciële Jachthaven Rotterdam kiest ervoor om onder strikte voorwaarden open te zijn en af te wijken van de regels. Dit onder het mom dat zij toch ook geld moeten verdienen. Medewerkers patrouilleren in de haven om te controleren of de regels worden nageleefd en zeggen strikt te handhaven. Daarmee hopen zij de 4000 euro boete te kunnen ontlopen. Voor de botenverhuur aan de Rottemeren geldt hetzelfde en daarbij zijn zij geen jachthaven en vallen onder Gemeente Zuidplas. 
Het voelt wel eens onrechtvaardig als je toch ergens iemand in een boot ziet varen, maar het bestuur van OWV vindt dat we de maatregelen van de regio Rijnmond moeten volgen. Het risico op een fikse boete is voor onze haven onverantwoord. Actuele en volledige informatie over de maatregelen is te vinden op de website van Rijnmond Veilig.  Zodra de maatregelen versoepeld worden, volgt informatie per nieuwsbrief en op de OWV-website.
Sterkte in deze periode en blijf gezond! 
Het Bestuur van OWV

Er kan niet meer worden gereageerd.