My image My image

Brief aan de Burgemeester

Geachte heer Aboutaleb,

Namens vele watersporters betreuren wij de maatregel die afgelopen donderdag 9 april gecommuniceerd is op de website van de gemeente Rotterdam om de pleziervaart volledig stil te leggen door het sluiten van de jachthavens.

Wij hebben als vereniging, op basis van dit bericht op de website, direct actie ondernomen door alle activiteiten van de vereniging stil te leggen, het terrein af te sluiten en de leden te informeren. Ook wij hebben gezien dat niet iedereen de RIVM-richtlijnen van de Rijksoverheid op het water heeft opgevolgd en begrijpen dat hier actie op moest worden ondernomen. Wij zijn echter van mening dat het rigoureus sluiten van de jachthavens als maatregel ook anders had gekund.

Juist in een periode waarin veel burgers zich keurig hebben aangepast aan de situatie en de geldende regels goed hebben opgevolgd, zou een meer gerichte actie tegen de notoire overtreders ook op het water een groter positief effect kunnen hebben. Het afstand houden wordt op straat, parken en pleinen ook goed nageleefd en waar nodig grijpt Handhaving in. De genomen maatregel zorgt voor ongenoegen en onbegrip en straft het overgrote gedeelte van de watersporters ten onrechte. Daarbij is er nu een tweedeling ontstaan doordat pleziervaartuig bezitters met een privé steiger wel het water op mogen. En dat voelt oneerlijk.

Daarbij had de communicatie over de volledige sluiting van jachthavens in de afgelopen periode beter gekund. Zo was het op vrijdag 10 april bij 14010 niet duidelijk dat de maatregel was genomen. En de medewerker van 14010, die overigens erg behulpzaam was, kon ons ook geen duidelijkheid geven over hoe de maatregel zou moeten worden uitgewerkt. Wij missen in de communicatie de reden waarom tot deze beslissing is gekomen en de vereniging ziet dat het lastig is om dit uit te leggen aan onze leden. Daarbij wordt er niet gecommuniceerd over de duur van de maatregel, zodat er veel onduidelijkheid is over of en wanneer er bijvoorbeeld weer geklust en geschrobd kan worden in de jachthaven en wanneer men weer mag uitvaren. De 1,5 meter maatregel is vanzelfsprekend prima toe te passen in de haven én op het water.

Al met al is voor menig watersporter het plezier van hun hobby dit Paasweekend ontnomen en wij zijn ervan overtuigd dat het ook anders opgelost kon worden. Zeker ook omdat onze vereniging voornamelijk uit kleine sloepjes bestaat en overnachtingen op onze haven haast niet voorkomen.

Wij zien graag dat u op korte termijn deze maatregel aanpast in een vorm waarbij de leden van de jachthaven, wellicht met de nodige restricties, gebruik kunnen maken van hun boot. Ook duidelijkheid over de duur en de aard van de maatregelen is gewenst.

Wij danken u bij voorbaat namens vele watersporters,

het Bestuur van de Onderlinge Watersport Vereniging (OWV)

Reactie vanuit de Gemeente; ontvangen 14 april jl.

Beste, dank voor uw mail aan onze Burgemeester.  Allereerst de complimenten met uw inzet om de maatregelen rondom Corona te implementeren binnen uw vereniging. Zoals u kunt begrijpen is het de afgelopen weken voor iedereen zoeken geweest om de juiste context van de maatregelen te vertalen en daar onze organisaties ook in te equiperen. Dit kan mogelijk geleid hebben tot verschillende inzichten, ook omdat deze door juristen vertaald moest worden. De lijn waar alle recreatiegebieden en jachthavens, waar nachtverblijf mogelijk is gesloten dienen te zijn, loopt zolang de noodverordening van kracht is. Vooralsnog betekent dit dat deze maatregelen zeker tot 28 april van kracht blijven. Dit in combinatie met de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven blijft die ook tot 28 april van kracht blijft. Om deze lijn te ondersteunen en eenduidigheid in handhaving te creëren gaan we geen uitzonderingen hierop maken.  Natuurlijk begrijpen wij dat dit ongemak oplevert voor uw leden, echter vraagt deze periode om begrip en solidariteit van alle mensen. Dit om de periode van de maatregelen voor heel Nederland zo kort mogelijk te houden.Dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Actiecentrum Bevolkingszorg.

Er kan niet meer worden gereageerd.