My image My image

Archief voor geen

ALV van 17 april a.s. gaat niet door!

Vanwege de door de overheid aangekondigde extra maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus gaat de geplande Algemene Leden Vergadering van vrijdag 17 april a.s. helaas niet door. Een nieuwe datum zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Dekzeilen verwijderen en terug naar vaste ligplek

Uiterlijk het eerste weekend van april (4/5 april) moeten alle dekzeilen van de boten af zijn en is het de bedoeling dat alle boten op hun vaste plek worden teruggelegd. De leden die een nieuwe plek toegewezen hebben gekregen leggen hun boot uiteraard daar.

Kunnen we op jullie medewerking rekenen? Bedankt alvast!

De Spaanse wijn- en tapasavond gaat door alle Coronamaatregelen helaas NIET door. Een nieuwe datum zal t.z.t. gecommuniceerd worden.

We liggen op schema!

De afgelopen weken zijn er weer flinke stappen gezet. We hebben een mooie nieuwe beschoeiing, het pad is flink opgehoogd, tegelwerk bijna klaar en last but not least, het bouwen van de nieuwe vingerpieren gaat nu in rap tempo. Nog een paar weken flink doorbuffelen met elkaar, en dan kunnen we vanaf medio april weer van het vaarseizoen gaan genieten.

Een kleine sfeerimpressie….

Extra ligplekken in de haven

Met het vernieuwen van de steigers worden er vier extra ligplekken gecreëerd in onze haven. Hierdoor zal de nummering van een aantal boxen wijzigen. Hieronder een overzicht van de nieuwe situatie.

Nieuwsupdate over werkzaamheden in de haven

Momenteel wordt er hard gewerkt in de haven. Een groot gedeelte van de (vingerpier) steigers is reeds verwijderd, zodat de aannemer kan gaan beginnen met het verhogen van het talud.
Met het verwijderden van de (vingerpier) steigers is ook een aantal stootwillen e.d. weggehaald bij de boxen van nummer 29 tot en met 48. (Zie foto)

De stootwillen

Deze zullen tot 27 november op de haven blijven liggen. Daarna gaan ze mee met de vuilcontainer. Dus als je eigenaar bent van een van deze attributen, haal ze daarvoor dan even weg.

Er is in de afgelopen week al een flink wat progressie geboekt met de werkzaamheden. De eerste zaterdag scheen een flauw zonnetje, de tweede zaterdag viel de regen met bakken uit de hemel….. Een kleine sfeer impressie!

Fietsen in de haven z.s.m. weghalen!!

Omdat de werkzaamheden momenteel in volle gang zijn vragen we een ieder die zijn fiets nog op de haven heeft staan deze z.s.m. weg te halen. Als je fiets er 9 februari nog staat zijn we genoodzaakt de sloten door te knippen. Deze, en eventuele andere, schade aan je fiets is voor eigen risico. Het bestuur is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk. Alvast bedankt voor de medewerking.

Tijdelijke Voorzitter OWV

Onze voorzitter Francesco van Luijken heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in november aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren, maar zou aanblijven totdat er een nieuwe voorzitter zou zijn gekozen. Helaas heeft Francesco, door een gebrek aan wederzijds vertrouwen in het bestuur, per direct zijn taken neergelegd. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 17 april zal er een nieuwe Voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal onze secretaris Bart Henderson deze rol ad interim vervullen.

Wij bedanken Francesco voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren voor de vereniging!

Er is hard gewerkt!

De afgelopen weken is er elk weekend door een ploeg enthousiaste leden hard gewerkt om een flink aantal palen de grond in te krijgen voor de nieuwe vingerpieren. Groot compliment voor de inzet en de geleverde kwaliteit. We zijn er nog niet, we zullen met elkaar nog flink aan de bak moeten, maar we liggen op schema! Vanaf deze plek iedereen bedankt voor de hulp, met een speciale vermelding voor Ronald Weimar, onze havenmeester. Zonder zijn zeer gewaardeerde inzet hadden we deze fase nog lang niet bereikt.

Het werk vordert gestaag. De eerste palen zijn geslagen. Maar let op…. als je nog van plan bent uit te varen de komende tijd. De Westlander ligt met 4 touwen vast. Kijk dus uit voor de touwen die van de kant naar de overkant gaan!

Kerstklaverjas en sjoelen

Zondag 15 december a.s. is het weer tijd voor de traditionele kerstklaverjas/sjoelmiddag. Uiteraard afgesloten met een overheerlijke spaghettimaaltijd ala Margreth.
Aanvang 14:00 uur. Deelname is gratis.
Komt allen! Er zijn weer prachtige prijzen te winnen!

Opgeven bij de barcommissie en/of Irene.