My image My image

Archief voor geen

Tijdelijke ledenstop bij OWV

Doordat we afgelopen periode veel nieuwe inschrijvingen hebben gehad is de wachtlijst momenteel maximaal gevuld. Daarom is het tot nader order niet meer mogelijk je in te schrijven. We verwachten dat er pas medio 2021 weer een plekje op de wachtlijst beschikbaar zal komen.

We kunnen weer varen!

Eindelijk kunnen we goed nieuws brengen. Er is een versoepeling in de maatregelen voor jachthavens en we mogen weer varen!

Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:

In overleg met de jachthavenbeheerder kun je vanuit de jachthaven uitvaren. Daarbij is het de bedoeling niet langer te verblijven in de jachthaven dan noodzakelijk is voor het in- en uitvaren.


Dat betekent voor de OWV leden dat zij kunnen in- en uitvaren mits zij de 1,5 meter waarborgen en niet aan groepsvorming doen (uitzondering gezinnen en mensen die op één adres wonen). Uiteraard blijven het clubhuis en de toiletten tot nadere aankondiging gesloten. Ook overnachten op de haven is nog niet toegestaan.

Wat betreft het onderhoud blijft de volgende maatregel van Rijnmond Veilig van kracht: “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”

Eventueel noodzakelijk onderhoud dus tot nader bericht melden bij de havenmeester (telefonisch of per mail).

Eindelijk, het vaarseizoen kan nu echt beginnen!
Het Bestuur van OWV

OWV haven voorlopig nog gesloten

De Corona maatregelen die voor ons gelden zijn voorlopig verlengd tot 20 mei 2020. Na een winterseizoen waarin we met elkaar gewerkt hebben om de haven klaar te maken voor het nieuwe seizoen – o.a. door het plaatsen van nieuwe steigers – mogen we helaas nog steeds niet varen. Een teleurstelling voor velen, omdat we toch gehoopt hadden om onder restricties de haven weer te openen.
Laten we hopen dat ons geduld en het houden aan de regels effect gaat hebben, en dat we toch nog een deel van het vaarseizoen kunnen meemaken.Het bestuur volgt uiteraard de ontwikkelingen en op onze website https://www.owv-rotterdam.nl is de meest actuele informatie over onze haven te vinden.


Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:
“Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk. In jachthavens is recreatief (nacht- én dag) verblijf dus niet mogelijk.”  “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”


Voor eventueel noodzakelijk onderhoud en/of in het geval dat een vaartuig van de winterstalling naar onze haven gevaren wordt, dan dient dit vooraf gemeld te worden aan de havenmeester telefonisch of per mail 
De berichten over “andere havens” die wel open zouden zijn, zijn door het bestuur nader bekeken. De commerciële Jachthaven Rotterdam kiest ervoor om onder strikte voorwaarden open te zijn en af te wijken van de regels. Dit onder het mom dat zij toch ook geld moeten verdienen. Medewerkers patrouilleren in de haven om te controleren of de regels worden nageleefd en zeggen strikt te handhaven. Daarmee hopen zij de 4000 euro boete te kunnen ontlopen. Voor de botenverhuur aan de Rottemeren geldt hetzelfde en daarbij zijn zij geen jachthaven en vallen onder Gemeente Zuidplas. 
Het voelt wel eens onrechtvaardig als je toch ergens iemand in een boot ziet varen, maar het bestuur van OWV vindt dat we de maatregelen van de regio Rijnmond moeten volgen. Het risico op een fikse boete is voor onze haven onverantwoord. Actuele en volledige informatie over de maatregelen is te vinden op de website van Rijnmond Veilig.  Zodra de maatregelen versoepeld worden, volgt informatie per nieuwsbrief en op de OWV-website.
Sterkte in deze periode en blijf gezond! 
Het Bestuur van OWV

Dekzeilen verwijderen en terug naar vaste ligplek

Uiterlijk het eerste weekend van april (4/5 april) moeten alle dekzeilen van de boten af zijn en is het de bedoeling dat alle boten op hun vaste plek worden teruggelegd. De leden die een nieuwe plek toegewezen hebben gekregen leggen hun boot uiteraard daar.

Kunnen we op jullie medewerking rekenen? Bedankt alvast!

De Spaanse wijn- en tapasavond gaat door alle Coronamaatregelen helaas NIET door. Een nieuwe datum zal t.z.t. gecommuniceerd worden.

We liggen op schema!

De afgelopen weken zijn er weer flinke stappen gezet. We hebben een mooie nieuwe beschoeiing, het pad is flink opgehoogd, tegelwerk bijna klaar en last but not least, het bouwen van de nieuwe vingerpieren gaat nu in rap tempo. Nog een paar weken flink doorbuffelen met elkaar, en dan kunnen we vanaf medio april weer van het vaarseizoen gaan genieten.

Een kleine sfeerimpressie….

Extra ligplekken in de haven

Met het vernieuwen van de steigers zijn er vier extra ligplekken gecreëerd in onze haven. Hierdoor zal de nummering van een aantal boxen wijzigen. Hieronder een overzicht van de nieuwe situatie.

Nieuwsupdate over werkzaamheden in de haven

Momenteel wordt er hard gewerkt in de haven. Een groot gedeelte van de (vingerpier) steigers is reeds verwijderd, zodat de aannemer kan gaan beginnen met het verhogen van het talud.
Met het verwijderden van de (vingerpier) steigers is ook een aantal stootwillen e.d. weggehaald bij de boxen van nummer 29 tot en met 48. (Zie foto)

De stootwillen

Deze zullen tot 27 november op de haven blijven liggen. Daarna gaan ze mee met de vuilcontainer. Dus als je eigenaar bent van een van deze attributen, haal ze daarvoor dan even weg.

Er is in de afgelopen week al een flink wat progressie geboekt met de werkzaamheden. De eerste zaterdag scheen een flauw zonnetje, de tweede zaterdag viel de regen met bakken uit de hemel….. Een kleine sfeer impressie!

Fietsen in de haven z.s.m. weghalen!!

Omdat de werkzaamheden momenteel in volle gang zijn vragen we een ieder die zijn fiets nog op de haven heeft staan deze z.s.m. weg te halen. Als je fiets er 9 februari nog staat zijn we genoodzaakt de sloten door te knippen. Deze, en eventuele andere, schade aan je fiets is voor eigen risico. Het bestuur is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk. Alvast bedankt voor de medewerking.

Tijdelijke Voorzitter OWV

Onze voorzitter Francesco van Luijken heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in november aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren, maar zou aanblijven totdat er een nieuwe voorzitter zou zijn gekozen. Helaas heeft Francesco, door een gebrek aan wederzijds vertrouwen in het bestuur, per direct zijn taken neergelegd. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 17 april zal er een nieuwe Voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal onze secretaris Bart Henderson deze rol ad interim vervullen.

Wij bedanken Francesco voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren voor de vereniging!