My image My image

Archief voor nieuws

Algemene Leden Vergadering

Op 24 november staat de Algemene Leden Vergadering op de agenda.
Noteert u de datum?

Werkbeurten 2017/2018

Binnenkort ontvangt u bericht over uw werkbeurt. Op de website is de lijst ook gepubliceerd, klikt u hier.

De eerste werkbeurt start op 21 oktober 2017.
Op donderdag voorafgaand aan de werkbeurt ontvangt u een herinneringsmail.

Afhellen

foto6

af- en ophellen

Zaterdag 8 april kan het vaarseizoen weer beginnen.
De leden die hun boot op het eiland hebben laten overwinteren worden verzocht deze dag te reserveren om te helpen afhellen.
Het werkeiland gaat deze dag helemaal leeg.

Nieuwsbrief

Binnenkort verzenden wij een nieuwsbrief.

Tijdens de ALV is besloten het liggeld met 10% te verhogen. U vindt de nota deze week in uw brievenbus of mailbox.

Eind februari start de nieuwe serie werkbeurten. De lijst is op de website gepubliceerd.

Denkt u eraan regelmatig uw boot te controleren? Vooral met het winterse weer is dit verstandig.

Het eerstvolgende evenement is de mosselavond op 11 maart.

B2095509-B7D5-4719-9CB1-7A0C29628EEB

Nieuwjaarsreceptie

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de OWV op zondag 8 januari. Het clubgebouw aan de Emmalaan is vanaf 14:00 uur geopend.

Wij willen met elkaar een toost uitbrengen op 2017!

 

December

De eerste serie werkbeurten zit erop. Vanaf 25 februari 2017 start de nieuwe serie. De werkbeurtenlijst is gepubliceerd op de website en hier te lezen.

Op zondag 8 januari is de nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw aan de Emmalaan. We hopen u dan allen even te zien.

Voor nu wensen wij u alvast gezellige feestdagen!

Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 18 november houdt de vereniging de Algemene Leden Vergadering om 20:00 uur in ons verenigingsgebouw aan de Emmalaan 60 in Rotterdam.
U bent vanaf 19:30 uur welkom. Wij hopen u allen op de vergadering te begroeten.

Indien u verhinderd bent verzoeken wij u dit door te geven aan het bestuur, bij voorkeur via de website. Geeft u daarbij ook aan aan wie u volmacht verstrekt om namens u te stemmen.

 

Werkbeurten

De datum waarop u in na- of voorjaar op een werkbeurt verwacht wordt is deze week bekend gemaakt. U heeft daarover een e-mail (of een brief) ontvangen. De eerste ploeg start op 15 oktober.

Mocht u, om welke reden dan ook, niet op de genoemde datum aanwezig kunnen zijn laat dat dan op tijd aan onze havenmeester Ronald Weimar weten. Hij deelt u dan in overleg op een andere datum in.

De lijst is ook hier op de website te bekijken.
NB Wijzigingen in de lijst houdt de webredactie niet bij.

Winter- en dekzeilen

Vooruitlopend op het vaarseizoen het volgende.

Wil iedereen vóór half april zijn/haar boot weer in de eigen box afmeren en vanaf half april ervoor zorgen dat alle winter- en dekzeilen verdwenen zijn.

Save the date!

Zoals u weet bestaat de OWV dit jaar 50 jaar en dat willen we vieren. Op 10 januari zijn de festiviteiten ingeluid met een gezellige, druk bezochte nieuwjaars- en jubileumreceptie. Maar ook in het vaarseizoen zullen we een feestje bouwen en wel op zaterdag 4 juni.

Overdag zullen we (vooral voor de kinderen) wat watersportactiviteiten ontplooien met muziek en iets te eten. Tegen de avond zal er een borrel zijn met een warm buffet. En wie wil kan blijven tot in de kleine uurtjes.
Deelname voor leden, kinderen en kleinkinderen is gratis.

De hele dag kunt u bovendien deelnemen aan een puzzeltocht over de plas, waaraan elk formaat boot en schipper kan meedoen.