My image My image

Archief voor Webredactie

Algemene ledenvergadering en nieuwe voorzitter

Onze voorzitter heeft recent helaas aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn na de Algemene Ledenvergadering van 29 november a.s.

De vacature is dus vacant. Mocht je interesse hebben benader dan het bestuur uiterlijk 1 week voorafgaand aan de ALV. 

En noteer de 29e november alvast in je agenda!

Mocht je onverhoopt niet kunnen: http://www.owv-rotterdam.nl/afmelden-alv/

Ontwikkelingen Steigerplan

In het afgelopen jaar is de Steiger Commissie aan de slag geweest met als doel een start te maken met het duurzaam en (relatief) onderhoudsvrij vernieuwen van de haven. Het voorstel vanuit de Commissie en diverse ontvangen offertes zijn in het bestuur besproken.

Helaas bleek het bestuur nog niet tot een unaniem gedragen voorstel te kunnen komen, waardoor de geplande extra Algemene Leden Vergadering in juli niet door is gegaan. Tijdens de informatieavond is een uitwerking gepresenteerd die wel geld kost, maar op termijn ook geld oplevert. De aanwezigen reageerden positief, maar ook kritisch, waarop besloten is het voorstel verder uit te werken om het op de Algemene Leden vergadering van november aanstaande aan de leden ter besluitvorming voor te leggen.

Echter is het bestuur recent geconfronteerd met plannen vanuit de Gemeente om het talud aan de walkant te vernieuwen en te verhogen. Het waterpeil is in de afgelopen 2 jaar gestegen en de verwachting is dat het waterpeil ook ongeveer op dit punt zal blijven. De gemeente wil op korte termijn de hoogte van het talud hierop aanpassen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de de werkzaamheden reeds eind oktober zullen aanvangen.

Hierdoor is de vereniging genoodzaakt een flinke investering te doen om alle (vinger-pier) steigers aan te laten sluiten op het talud. Het voorstel van de Steiger Commissie om de steigers en de indeling van de haven aan te passen zal derhalve tot nadere order worden uitgesteld. Beide aanpassingen tegelijk uitvoeren zijn voor een kleine vereniging zoals wij financieel niet te dragen en zou een onverantwoord risico met zich meedragen.

Het bestuur deelt de mening van de gemeente dat de hoogte van het talud en daarmee de steigers moeten worden aangepast. Er worden op dit moment contacten gelegd met de gemeente om overeenstemming te krijgen over het exacte tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. Logischerwijs proberen we de overlast voor de vereniging tot een minimum te beperken. Op basis van de planning van de gemeente zullen wij de werkzaamheden voor het aanpassen van onze steigers ook gaan plannen. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Houdt er wel alvast rekening mee dat dit seizoen het aantal werkbeurten opgeschroefd gaat worden naar 2, misschien wel 3. Ga voor de indeling van de eerste werkbeurten naar http://www.owv-rotterdam.nl/werkbeurten/

Het is zaak om de boten die aan de walkant liggen nu al te gaan verplaatsen. Dit kan in overleg met onze Havenmeester Ronald Weimar.

Sleutelproblemen(?)

Een aantal leden heeft de afgelopen maanden hinder ondervonden van niet-werkende sleutels of sloten op de jachthaven. Eind januari is het sleutelsysteem grondig onder de loep genomen en zijn ook alle deuren voorzien van een update. Een aantal – maar helaas niet alle – problemen zijn hiermee opgelost. We blijven werken aan een definitieve oplossing.saltoKey

Wanneer een sleutel niet werkt op het hek, kan het zijn dat het systeem even tijd nodig heeft om gegevens uit tet wisselen met de sleutel. Soms kan het helpen om de sleutel om te draaien of een kwartslag te draaien. Wacht tot het lampje groen is. Wordt het lampje rood, dan is de sleutel geblokkeerd of de geldigheid van de sleutel kan niet verlengd worden. Neem in dat geval contact op met het bestuur of bel één van de telefoonnummers op het hek. Een defecte sleutel kunt u in het clubhuis ruilen voor een werkende sleutel.

Wanneer een sleutel niet werkt op een andere deur dan het hek, dan kan het zijn dat de sleutel verlopen is en verlengd moet worden. Dat gebeurt automatisch als u het hek opent. Als u met iemand anders binnenkomt of twee sleutels heeft, dan kan het zijn dat de sleutel waarmee u het clubhuis of de portaloo wilt openen niet is verlengd bij het hek. Doe dit dan alsnog. Winterbergers: Maak voordat u naar het eiland gaat met uw eigen sleutel het hek open. Het is vervelend als u er dáár achter komt dat het hok niet open kan omdat uw sleutel is verlopen…

Nieuwe website van start

Door wisseling van de webredactie is er nu ook een nieuwe website…

Hélèn en Ellen hebben zich gemeld als webredacteur en zijn bereikbaar op webredactie@owv-rotterdam.nl

Onzinkbaar 2 toch weer gezonken

Tijdens het noodweer van december is het schip Onzinkbaar 2 volgelopen met water en gezonken. Dat is niet voor het eerst trouwens.

onz4c

Wordt het niet tijd voor een andere naam? “Modderkruiper 2”? “Titanic 2”?