My image My image

Nieuwsupdate over werkzaamheden in de haven

Momenteel wordt er hard gewerkt in de haven. Een groot gedeelte van de (vingerpier) steigers is reeds verwijderd, zodat de aannemer kan gaan beginnen met het verhogen van het talud.
Met het verwijderden van de (vingerpier) steigers is ook een aantal stootwillen e.d. weggehaald bij de boxen van nummer 29 tot en met 48. (Zie foto)

De stootwillen

Deze zullen tot 27 november op de haven blijven liggen. Daarna gaan ze mee met de vuilcontainer. Dus als je eigenaar bent van een van deze attributen, haal ze daarvoor dan even weg.

Er is in de afgelopen week al een flink wat progressie geboekt met de werkzaamheden. De eerste zaterdag scheen een flauw zonnetje, de tweede zaterdag viel de regen met bakken uit de hemel….. Een kleine sfeer impressie!

Ontwikkelingen Steigerplan

In het afgelopen jaar is de Steiger Commissie aan de slag geweest met als doel een start te maken met het duurzaam en (relatief) onderhoudsvrij vernieuwen van de haven. Het voorstel vanuit de Commissie en diverse ontvangen offertes zijn in het bestuur besproken.

Helaas bleek het bestuur nog niet tot een unaniem gedragen voorstel te kunnen komen, waardoor de geplande extra Algemene Leden Vergadering in juli niet door is gegaan. Tijdens de informatieavond is een uitwerking gepresenteerd die wel geld kost, maar op termijn ook geld oplevert. De aanwezigen reageerden positief, maar ook kritisch, waarop besloten is het voorstel verder uit te werken om het op de Algemene Leden vergadering van november aanstaande aan de leden ter besluitvorming voor te leggen.

Echter is het bestuur recent geconfronteerd met plannen vanuit de Gemeente om het talud aan de walkant te vernieuwen en te verhogen. Het waterpeil is in de afgelopen 2 jaar gestegen en de verwachting is dat het waterpeil ook ongeveer op dit punt zal blijven. De gemeente wil op korte termijn de hoogte van het talud hierop aanpassen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de de werkzaamheden reeds eind oktober zullen aanvangen.

Hierdoor is de vereniging genoodzaakt een flinke investering te doen om alle (vinger-pier) steigers aan te laten sluiten op het talud. Het voorstel van de Steiger Commissie om de steigers en de indeling van de haven aan te passen zal derhalve tot nadere order worden uitgesteld. Beide aanpassingen tegelijk uitvoeren zijn voor een kleine vereniging zoals wij financieel niet te dragen en zou een onverantwoord risico met zich meedragen.

Het bestuur deelt de mening van de gemeente dat de hoogte van het talud en daarmee de steigers moeten worden aangepast. Er worden op dit moment contacten gelegd met de gemeente om overeenstemming te krijgen over het exacte tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. Logischerwijs proberen we de overlast voor de vereniging tot een minimum te beperken. Op basis van de planning van de gemeente zullen wij de werkzaamheden voor het aanpassen van onze steigers ook gaan plannen. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Houdt er wel alvast rekening mee dat dit seizoen het aantal werkbeurten opgeschroefd gaat worden naar 2, misschien wel 3. Ga voor de indeling van de eerste werkbeurten naar http://www.owv-rotterdam.nl/werkbeurten/

Het is zaak om de boten die aan de walkant liggen nu al te gaan verplaatsen. Dit kan in overleg met onze Havenmeester Ronald Weimar.

Kerstklaverjas en sjoelen

Zondag 15 december a.s. is het weer tijd voor de traditionele kerstklaverjas/sjoelmiddag. Uiteraard afgesloten met een overheerlijke spaghettimaaltijd ala Margreth.
Aanvang 14:00 uur. Deelname is gratis.
Komt allen! Er zijn weer prachtige prijzen te winnen!

Opgeven bij de barcommissie en/of Irene.

Algemene ledenvergadering en nieuwe voorzitter

Onze voorzitter heeft recent helaas aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn na de Algemene Ledenvergadering van 29 november a.s.

De vacature is dus vacant. Mocht je interesse hebben benader dan het bestuur uiterlijk 1 week voorafgaand aan de ALV. 

En noteer de 29e november alvast in je agenda!

Mocht je onverhoopt niet kunnen: http://www.owv-rotterdam.nl/afmelden-alv/

Hellen boten

Op zaterdag 12 oktober kan uw vaartuig gestald worden op ons werkeiland. Vanaf 8 uur ’s ochtends tot ongeveer 15.00 uur zullen geïnteresseerden gezamenlijk alle de te hellen boten op het droge brengen.
Op het eiland is elektriciteit aanwezig om de boot in de winterperiode en het vroege voorjaar een onderhoudsbeurt te geven. U dient wel rekening te houden met milieuvoorschriften en zult passende maatregelen moeten treffen verontreiniging te voorkomen.

Mocht u interesse hebben dan dient u zich hiervoor echter wel op te geven voor 4 oktober via het bestuur. Kosten voor het hellen bedragen € 85,-. Uw boot ligt gedurende de wintermaanden veilig op ons eiland bij de kinderboerderij en is alleen per pontje/boot bereikbaar. Het pontje is voor hellers beschikbaar om bij het eiland te komen en beveiligd door middel van een cijferslot.
Mocht u interesse hebben en zich willen aanmelden voor deze service, zet dan gelijk de datum zaterdag 18 april 2020 in uw agenda. Dit is de datum dat de boten weer terug het water in gaan.

Algemene Ledenvergadering

12 april is de Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging hebt u inmiddels ontvangen.

Mocht u zich willen afmelden dan kan dat via de website. Hier kunt u gelijk aangeven aan wie u een volmacht verstrekt.

Mossel- Gourmetavond

Zaterdagavond 23 februari vanaf 19:00 uur mosselavond en voor wie daar niet van houdt gourmet.

Inschrijven bij Irene in het clubgebouw of hier via de website.

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen!

Vandaag, zondag 23 december, wordt er geklaverjast en gesjoeld.

Op zondag 6 januari is er vanaf 14:00 uur Nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw.

Activiteiten

Zaterdag 1 december wordt er Indisch gegeten en zondag 23 december kunt u klaverjassen of sjoelen. Wilt u meedoen? Aanmelden voor het klaverjassen of sjoelen kan via de website of bij Irene in het clubgebouw.

 

Algemene Ledenvergadering

Op 16 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.