My image My image

Tijdelijke ledenstop bij OWV

Doordat we afgelopen periode veel nieuwe inschrijvingen hebben gehad is de wachtlijst momenteel maximaal gevuld. Daarom is het tot nader order niet meer mogelijk je in te schrijven. We verwachten dat er pas medio 2021 weer een plekje op de wachtlijst beschikbaar zal komen.

We kunnen weer varen!

Eindelijk kunnen we goed nieuws brengen. Er is een versoepeling in de maatregelen voor jachthavens en we mogen weer varen!

Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:

In overleg met de jachthavenbeheerder kun je vanuit de jachthaven uitvaren. Daarbij is het de bedoeling niet langer te verblijven in de jachthaven dan noodzakelijk is voor het in- en uitvaren.


Dat betekent voor de OWV leden dat zij kunnen in- en uitvaren mits zij de 1,5 meter waarborgen en niet aan groepsvorming doen (uitzondering gezinnen en mensen die op één adres wonen). Uiteraard blijven het clubhuis en de toiletten tot nadere aankondiging gesloten. Ook overnachten op de haven is nog niet toegestaan.

Wat betreft het onderhoud blijft de volgende maatregel van Rijnmond Veilig van kracht: “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”

Eventueel noodzakelijk onderhoud dus tot nader bericht melden bij de havenmeester (telefonisch of per mail).

Eindelijk, het vaarseizoen kan nu echt beginnen!
Het Bestuur van OWV

OWV haven voorlopig nog gesloten

De Corona maatregelen die voor ons gelden zijn voorlopig verlengd tot 20 mei 2020. Na een winterseizoen waarin we met elkaar gewerkt hebben om de haven klaar te maken voor het nieuwe seizoen – o.a. door het plaatsen van nieuwe steigers – mogen we helaas nog steeds niet varen. Een teleurstelling voor velen, omdat we toch gehoopt hadden om onder restricties de haven weer te openen.
Laten we hopen dat ons geduld en het houden aan de regels effect gaat hebben, en dat we toch nog een deel van het vaarseizoen kunnen meemaken.Het bestuur volgt uiteraard de ontwikkelingen en op onze website https://www.owv-rotterdam.nl is de meest actuele informatie over onze haven te vinden.


Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:
“Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk. In jachthavens is recreatief (nacht- én dag) verblijf dus niet mogelijk.”  “Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan gebruikers is intentie tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”


Voor eventueel noodzakelijk onderhoud en/of in het geval dat een vaartuig van de winterstalling naar onze haven gevaren wordt, dan dient dit vooraf gemeld te worden aan de havenmeester telefonisch of per mail 
De berichten over “andere havens” die wel open zouden zijn, zijn door het bestuur nader bekeken. De commerciële Jachthaven Rotterdam kiest ervoor om onder strikte voorwaarden open te zijn en af te wijken van de regels. Dit onder het mom dat zij toch ook geld moeten verdienen. Medewerkers patrouilleren in de haven om te controleren of de regels worden nageleefd en zeggen strikt te handhaven. Daarmee hopen zij de 4000 euro boete te kunnen ontlopen. Voor de botenverhuur aan de Rottemeren geldt hetzelfde en daarbij zijn zij geen jachthaven en vallen onder Gemeente Zuidplas. 
Het voelt wel eens onrechtvaardig als je toch ergens iemand in een boot ziet varen, maar het bestuur van OWV vindt dat we de maatregelen van de regio Rijnmond moeten volgen. Het risico op een fikse boete is voor onze haven onverantwoord. Actuele en volledige informatie over de maatregelen is te vinden op de website van Rijnmond Veilig.  Zodra de maatregelen versoepeld worden, volgt informatie per nieuwsbrief en op de OWV-website.
Sterkte in deze periode en blijf gezond! 
Het Bestuur van OWV

Brief aan de Burgemeester

Geachte heer Aboutaleb,

Namens vele watersporters betreuren wij de maatregel die afgelopen donderdag 9 april gecommuniceerd is op de website van de gemeente Rotterdam om de pleziervaart volledig stil te leggen door het sluiten van de jachthavens.

Wij hebben als vereniging, op basis van dit bericht op de website, direct actie ondernomen door alle activiteiten van de vereniging stil te leggen, het terrein af te sluiten en de leden te informeren. Ook wij hebben gezien dat niet iedereen de RIVM-richtlijnen van de Rijksoverheid op het water heeft opgevolgd en begrijpen dat hier actie op moest worden ondernomen. Wij zijn echter van mening dat het rigoureus sluiten van de jachthavens als maatregel ook anders had gekund.

Juist in een periode waarin veel burgers zich keurig hebben aangepast aan de situatie en de geldende regels goed hebben opgevolgd, zou een meer gerichte actie tegen de notoire overtreders ook op het water een groter positief effect kunnen hebben. Het afstand houden wordt op straat, parken en pleinen ook goed nageleefd en waar nodig grijpt Handhaving in. De genomen maatregel zorgt voor ongenoegen en onbegrip en straft het overgrote gedeelte van de watersporters ten onrechte. Daarbij is er nu een tweedeling ontstaan doordat pleziervaartuig bezitters met een privé steiger wel het water op mogen. En dat voelt oneerlijk.

Daarbij had de communicatie over de volledige sluiting van jachthavens in de afgelopen periode beter gekund. Zo was het op vrijdag 10 april bij 14010 niet duidelijk dat de maatregel was genomen. En de medewerker van 14010, die overigens erg behulpzaam was, kon ons ook geen duidelijkheid geven over hoe de maatregel zou moeten worden uitgewerkt. Wij missen in de communicatie de reden waarom tot deze beslissing is gekomen en de vereniging ziet dat het lastig is om dit uit te leggen aan onze leden. Daarbij wordt er niet gecommuniceerd over de duur van de maatregel, zodat er veel onduidelijkheid is over of en wanneer er bijvoorbeeld weer geklust en geschrobd kan worden in de jachthaven en wanneer men weer mag uitvaren. De 1,5 meter maatregel is vanzelfsprekend prima toe te passen in de haven én op het water.

Al met al is voor menig watersporter het plezier van hun hobby dit Paasweekend ontnomen en wij zijn ervan overtuigd dat het ook anders opgelost kon worden. Zeker ook omdat onze vereniging voornamelijk uit kleine sloepjes bestaat en overnachtingen op onze haven haast niet voorkomen.

Wij zien graag dat u op korte termijn deze maatregel aanpast in een vorm waarbij de leden van de jachthaven, wellicht met de nodige restricties, gebruik kunnen maken van hun boot. Ook duidelijkheid over de duur en de aard van de maatregelen is gewenst.

Wij danken u bij voorbaat namens vele watersporters,

het Bestuur van de Onderlinge Watersport Vereniging (OWV)

Reactie vanuit de Gemeente; ontvangen 14 april jl.

Beste, dank voor uw mail aan onze Burgemeester.  Allereerst de complimenten met uw inzet om de maatregelen rondom Corona te implementeren binnen uw vereniging. Zoals u kunt begrijpen is het de afgelopen weken voor iedereen zoeken geweest om de juiste context van de maatregelen te vertalen en daar onze organisaties ook in te equiperen. Dit kan mogelijk geleid hebben tot verschillende inzichten, ook omdat deze door juristen vertaald moest worden. De lijn waar alle recreatiegebieden en jachthavens, waar nachtverblijf mogelijk is gesloten dienen te zijn, loopt zolang de noodverordening van kracht is. Vooralsnog betekent dit dat deze maatregelen zeker tot 28 april van kracht blijven. Dit in combinatie met de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven blijft die ook tot 28 april van kracht blijft. Om deze lijn te ondersteunen en eenduidigheid in handhaving te creëren gaan we geen uitzonderingen hierop maken.  Natuurlijk begrijpen wij dat dit ongemak oplevert voor uw leden, echter vraagt deze periode om begrip en solidariteit van alle mensen. Dit om de periode van de maatregelen voor heel Nederland zo kort mogelijk te houden.Dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Actiecentrum Bevolkingszorg.

Haven gesloten in verband met maatregelen tegen het Corona virus

De gemeente Rotterdam heeft op 9 april via hun website https://www.rotterdam.nl/nieuws/pleziervaart-ligt-stil/ gecommuniceerd dat per direct alle jachthavens tot nader order gesloten zijn. De politie heeft hierbij aangegeven dat alle Havenmeesters in de Rotterdamse regio de opdracht krijgen, of al hebben gekregen, de jachthaven te sluiten. Het bestuur van OWV heeft daarom helaas moeten besluiten om de jachthaven (tot nadere berichtgeving) te sluiten.

U wordt vriendelijk verzocht zich aan onderstaande regels te houden:

  1. Recreatievaart mag niet meer in- en uitvaren.
  2. De gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn gesloten.
  3. Recreatief verblijf op de haven overdag en ’s nachts is niet toegestaan.
  4. De haven is ook voor vaste ligplaatshouders gesloten.

We hopen uiteraard dat de maatregelen niet te lang duren. 

Met vriendelijke groet, Bestuur OWV

Let op: aangepaste bedieningstijden sluizen

De gemeente Rotterdam heeft in verband met het Coronavirus besloten de bedieningstijden van de Bergsluis, Berg & Broekse Verlaat en het Kralingse Verlaat aan te passen.

De aangepaste bedieningstijden zijn als volgt:

Periode 1 april 2020 t/m 1 juni 2020: bediening maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. (zondag en feestdagen geen bediening)

ALV van 17 april a.s. gaat niet door!

Vanwege de door de overheid aangekondigde extra maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus gaat de geplande Algemene Leden Vergadering van vrijdag 17 april a.s. helaas niet door. Een nieuwe datum zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Dekzeilen verwijderen en terug naar vaste ligplek

Uiterlijk het eerste weekend van april (4/5 april) moeten alle dekzeilen van de boten af zijn en is het de bedoeling dat alle boten op hun vaste plek worden teruggelegd. De leden die een nieuwe plek toegewezen hebben gekregen leggen hun boot uiteraard daar.

Kunnen we op jullie medewerking rekenen? Bedankt alvast!

De Spaanse wijn- en tapasavond gaat door alle Coronamaatregelen helaas NIET door. Een nieuwe datum zal t.z.t. gecommuniceerd worden.

We liggen op schema!

De afgelopen weken zijn er weer flinke stappen gezet. We hebben een mooie nieuwe beschoeiing, het pad is flink opgehoogd, tegelwerk bijna klaar en last but not least, het bouwen van de nieuwe vingerpieren gaat nu in rap tempo. Nog een paar weken flink doorbuffelen met elkaar, en dan kunnen we vanaf medio april weer van het vaarseizoen gaan genieten.

Een kleine sfeerimpressie….

Extra ligplekken in de haven

Met het vernieuwen van de steigers zijn er vier extra ligplekken gecreëerd in onze haven. Hierdoor zal de nummering van een aantal boxen wijzigen. Hieronder een overzicht van de nieuwe situatie.

Fietsen in de haven z.s.m. weghalen!!

Omdat de werkzaamheden momenteel in volle gang zijn vragen we een ieder die zijn fiets nog op de haven heeft staan deze z.s.m. weg te halen. Als je fiets er 9 februari nog staat zijn we genoodzaakt de sloten door te knippen. Deze, en eventuele andere, schade aan je fiets is voor eigen risico. Het bestuur is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk. Alvast bedankt voor de medewerking.

Tijdelijke Voorzitter OWV

Onze voorzitter Francesco van Luijken heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in november aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren, maar zou aanblijven totdat er een nieuwe voorzitter zou zijn gekozen. Helaas heeft Francesco, door een gebrek aan wederzijds vertrouwen in het bestuur, per direct zijn taken neergelegd. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering op 17 april zal er een nieuwe Voorzitter worden gekozen. Tot die tijd zal onze secretaris Bart Henderson deze rol ad interim vervullen.

Wij bedanken Francesco voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen jaren voor de vereniging!

Ontwikkelingen Steigerplan

In het afgelopen jaar is de Steiger Commissie aan de slag geweest met als doel een start te maken met het duurzaam en (relatief) onderhoudsvrij vernieuwen van de haven. Het voorstel vanuit de Commissie en diverse ontvangen offertes zijn in het bestuur besproken.

Helaas bleek het bestuur nog niet tot een unaniem gedragen voorstel te kunnen komen, waardoor de geplande extra Algemene Leden Vergadering in juli niet door is gegaan. Tijdens de informatieavond is een uitwerking gepresenteerd die wel geld kost, maar op termijn ook geld oplevert. De aanwezigen reageerden positief, maar ook kritisch, waarop besloten is het voorstel verder uit te werken om het op de Algemene Leden vergadering van november aanstaande aan de leden ter besluitvorming voor te leggen.

Echter is het bestuur recent geconfronteerd met plannen vanuit de Gemeente om het talud aan de walkant te vernieuwen en te verhogen. Het waterpeil is in de afgelopen 2 jaar gestegen en de verwachting is dat het waterpeil ook ongeveer op dit punt zal blijven. De gemeente wil op korte termijn de hoogte van het talud hierop aanpassen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de de werkzaamheden reeds eind oktober zullen aanvangen.

Hierdoor is de vereniging genoodzaakt een flinke investering te doen om alle (vinger-pier) steigers aan te laten sluiten op het talud. Het voorstel van de Steiger Commissie om de steigers en de indeling van de haven aan te passen zal derhalve tot nadere order worden uitgesteld. Beide aanpassingen tegelijk uitvoeren zijn voor een kleine vereniging zoals wij financieel niet te dragen en zou een onverantwoord risico met zich meedragen.

Het bestuur deelt de mening van de gemeente dat de hoogte van het talud en daarmee de steigers moeten worden aangepast. Er worden op dit moment contacten gelegd met de gemeente om overeenstemming te krijgen over het exacte tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. Logischerwijs proberen we de overlast voor de vereniging tot een minimum te beperken. Op basis van de planning van de gemeente zullen wij de werkzaamheden voor het aanpassen van onze steigers ook gaan plannen. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Houdt er wel alvast rekening mee dat dit seizoen het aantal werkbeurten opgeschroefd gaat worden naar 2, misschien wel 3. Ga voor de indeling van de eerste werkbeurten naar http://www.owv-rotterdam.nl/werkbeurten/

Het is zaak om de boten die aan de walkant liggen nu al te gaan verplaatsen. Dit kan in overleg met onze Havenmeester Ronald Weimar.